De advocaten op ons kantoor hebben ruime ervaring op het gebied van het jeugdrecht. Dat wil zeggen jeugdstrafrecht, maar ook ondertoezichtstellingen uithuisplaatsingen. Als advocaten treden wij op namens de ouders dan wel de minderjarigen.