Als u niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, zullen de werkzaamheden volgens een uurtarief verricht worden. Bij aanvang van de werkzaamheden worden met u duidelijke afspraken over dit tarief gemaakt. Ook is het mogelijk dat u met ons een vaste prijs afspreekt voor een procedure, zodat u op voorhand zekerheid en duidelijkheid hebt over de door u te maken kosten.