Wanneer het inkomen en/of vermogen van een cliënt beneden een bepaald niveau ligt, dan kan voor hem een verzoek om gefinancierde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand worden gedaan. Dit betekent dat de overheid in voorkomende gevallen de (meeste) kosten van uw advocaat voor haar rekening neemt.

Als de Raad uw verzoek honoreert stelt hij een zogenaamde eigen bijdrage vast. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Middels een doorverwijzing van het juridisch loket krijt u een korting op de eigen bijdrage. Deze korting wordt door de Raad doorgevoerd.  De eigen bijdrage is een eenmalige bijdrage die u voldoet voor de werkzaamheden die uw advocaat verricht. Deze bijdrage wordt voorwaardelijk opgelegd. Aan het einde van de procedure wordt gekeken naar het bereikte resultaat en zal de Raad beslissen of u al dan niet definitief voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt.

Eventuele andere kosten, zoals griffierecht, uittreksels en overige verschotten, dient u zelf te voldoen. Deze komen niet voor vergoeding door de Raad in aanmerking. De rechtbank rekent overigens in het geval van gefinancierde rechtsbijstand wel een verlaagd griffierecht. Voor overige informatie verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Deze vindt u hier.